Diensten van K2 Abacus B.V.

 • De financiële administratie is de basis van elke onderneming en stelt de ondernemer in staat tot het nemen van belangrijke beslissingen en het nakomen van aangegane verplichtingen zoals de verschillende belastingverplichtingen.
  Efficiënte boekhouding staat en valt bij het op consequente wijze bijhouden van administratieve gegevens.
  K2 Abacus B.V. zorgt voor de perfecte begeleiding van haar cliënten.
  Indien gewenst kunt u de totale administratie aan ons uitbesteden.
  Bij het eigenhandig voeren van de administratie door u, verzorgen wij een efficiënte instructie zodat gegevens op een eenduidige manier aangeleverd kunnen worden.

  Insourcing

  Aanleveren van de gegevens kan geschieden bij ons op kantoor, maar het kan ook via ‘’insourcing’’, waarbij een medewerker van K2 Abacus B.V. bij u op kantoor komt om alles bij te werken.

  Wij kunnen u onder meer van dienst zijn met:

  • ordnersOpzetten en inrichten van de financiële administratie
  • Verwerken van mutaties
  • Verzorgen van de aangiften omzetbelasting
  • Tussentijdse rapportage, indien gewenst
  • Debiteurenbeheer
  • Samenstellen van de jaarrekening
  • Samenstellen en deponeren van publicatiestukken voor de B.V.
  • Notulen aandeelhoudersvergadering van de B.V.
  • Begeleiding van de automatisering in samenhang met de administratie
  • Begeleiding bij de aanvraag van financieringen
  • Startersbegeleiding
 • Uw loon- en salarisadministratie is een zaak van grote zorgvuldigheid.
  Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben.
  Wij hebben daarom diverse procedures in onze organisatie verankerd om het risico op fouten tot een minimum te beperken.

  Zo controleert uw vaste contactpersoon altijd de te verwerken informatie.
  Bij constatering van verschillen wordt altijd contact opgenomen om na te gaan of de verkregen informatie juist is.

  Wij kunnen u onder meer van dienst zijn met:

  • salarisadministratieVerzorgen van maandelijkse loonstroken voor DGA's en werknemers
  • Bruto/netto of netto/bruto berekeningen
  • Berekening van de salariskosten voor de werkgever (bruto/bruto berekening)
  • Pro forma loonberekeningen
  • Aangiften loonheffingen
  • verwerking van eenmalige verloningen zoals afkoopsommen en eindejaarsuitkeringen
  • Meldingen belastingdienst en pensioenfondsen
  • Aanleveren jaaropgaven belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
  • Aanleveren van de journaalpost voor de financiële administratie
  • Uitreiken van de jaaropgaven werknemers
 • Jaarlijkse financiële verslaggeving van het wel en wee van uw onderneming is natuurlijk een kerntaak welke ligt opgesloten in de administratieve dienstverlening.
  Daarvoor behoeven wij geen uitgebreide toelichting te geven op deze plaats.
  Het samenstellen van deze financiële verslaggeving (Jaarrekening) gebeurt door ons kantoor met een zelfde betrokkenheid en deskundigheid als elke andere dienstverlening welke wij voor u kunnen verrichten.

  Uw partner voor:

  • tussentijdse financiële verslaggeving
  • margeberekening
  • voorraadontwikkeling
  • debiteurenverloop
  • kasstroomontwikkeling
  • cashflow berekening van nieuwe investeringen
  • investeringsrapporten
  • breakeven point berekeningen
  • en … ieder ander onderwerp waarvan u als ondernemer het van belang acht dat dit eens extra onder de loupe moet worden genomen.

  Expertise

  Met de expertise van K2 Abacus B.V. ondersteunen wij de ondernemer in de keuze tot het varen van de juiste koers naar een beloftevolle toekomst.
  Onze dienstverlening stopt dus niet bij het opstellen van de jaarrekening en het doen van de aangiftes.
  K2 Abacus B.V. wil uw coach, uw partner en uw begeleider zijn.
  Het partnerschap verenigt ons beider belang.
  Tevreden cliënten betekenen ook voor ons een beloftevolle toekomst.

 • Fiscale advisering begint bij K2 Abacus B.V. bij het fundament: de aangifte.
  En uiteraard adviseren wij onze klanten; een aangifte is een prachtig startpunt voor fiscaal advies en ook het punt waarin fiscale advisering door K2 Abacus B.V. zich uitbetaald als waardevol voor de belastingplichtige.

  Onze fiscale dienstverlening bestaat onder meer uit:

  • inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en alle toeslagen, inclusief voorlopige teruggaaf
  • vennootschapsbelasting en dividendbelasting
  • omzetbelasting en loonheffingen
  • schenk- en erfbelasting

  Vanuit de aangifte kunnen wij met u en voor u op zoek naar aandacht- en verbeterpunten voor uw persoonlijke situatie en / of die van uw onderneming.

  In het kader van onze fiscale advisering denken wij graag mee over:

  • de fiscale aspecten van de eigen woning en de financiering daarvan
  • de fiscale en financiële gevolgen bij echtscheiding
  • pensioenen
  • ondernemingsvormen en -structuren
  • meedenken met de ondernemer over investeringen, financiering- en besparingsmogelijkheden
  • de fiscale aspecten van zakelijke investeringen
  • samenwerking, overname of fusie van ondernemingen
  • de eigen problematiek van de DGA
  • enz. enz.

  U kunt in uw leven verschillende keren keuzes maken over vraagstukken voor de langere termijn.
  En wat klinkt er niet beter dan een keuze maken die, als u er op terug kijkt, na lange(re) tijd nog steeds prettig voelt ?
  Vroegtijdig met u nadenken over mogelijkheden zorgt voor keuzes in plaats van dilemma’s !

  K2  ABACUS  B.V.  dé partner voor uw fiscale vraagstukken !

 • interim-managerEen (tijdelijke) administratief medewerker nodig ?

  Welke ondernemer krijgt er niet mee te maken ?  Een van uw medewerkers meldt zich ziek, uitgerekend op het moment dat er een belangrijk rapport gepresenteerd moet worden.

  Of uw werknemer is voor langere tijd afwezig en u dacht dat u of een van uw andere werknemers de administratieve werkzaamheden er wel even bij zou kunnen doen.
  U zult vaststellen dat dit in de praktijk niet meevalt, gewoonweg omdat u de tijd en de routine hiervoor mist.

  Ook kan het zijn dat uw onderneming, B.V., stichting of vereniging te klein is om een boekhouder in dienst te nemen.

  Op dat moment kunt u ons inschakelen.
  Door jarenlange ervaring op administratief gebied en de beschikking hebbende over meerdere boekhoudprogramma’s, kunnen wij snel en deskundig binnen uw bedrijf bijspringen en gaat uw administratie gewoon door.

  Wilt u meer informatie over deze dienst neem dan vrijblijvend contact met ons op.

NOAB

noab_logo_smallK2 Abacus B.V. is lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Kantoren die aangesloten zijn bij NOAB behoren tot de best geïnformeerde administratie- en advieskantoren van Nederland.

RB

logoK2 Abacus B.V. is lid van het Register Belastingadviseurs (RB). Doel van het RB is belangenbehartiging en ondersteuning van de belastingadviseur bij het uitoefenen en bijhouden van zijn vak.

Hoe werkt de Abacus?

telraamWilt u meer weten over de werking van de Abacus, zie hier dan onze uitleg.
Lees meer>>